کجاکی: فروشگاه اینترنتی شارژر لپ تاپ اچ پی / Adapter Laptop HP - کجاکی: فروشگاه اینترنتی

شارژر لپ تاپ اچ پی / Adapter Laptop HP

 

سایر مشخصات محصول

توان :90 وات
ولتاژ ورودی :100-240 ولت
ولتاژ خروجی :19 ولت
شدت جریان ورودی :1.5 آمپر
شدت جریان خروجی :4.7 آمپر
ابعاد کانکتور :7.4x5.0 میلی متر
کابل اتصال به برق :
گارانتی :شش ماه گارانتی تعویض

 

 

 

مدل های سازگار با این محصول :

 Compaq  Armada  Series:
 110 / 110s /  E300 / E500 / E500s / E700 / M300 /  M500 / M700 / V300
 Compaq  Evo  Series:
 N110 /  N150 /  N200 /  N400c /  N410c /  N600c /  N610c / N620c /  N800 /  N800c /  N800v /  N800w
 Compaq Presario 2200  Series:
 2201AS / 2201XX / 2202AL / 2202AS / 2202XX / 2203AL / 2204AL / 2205AL / 2205AS / 2206AL / 2206AS / 2207AL / 2207AS / 2208AS / 2212AP / 2213AP / 2214AP / 2215AP / 2216AP / 2217AP / 2218AP / 2219AP / 2220AP / 2221AP / 2222AP / 2223AP / 2224AP / 2225AP / 2226AP / 2227AP / 2228AP / 2229AP / 2230AP / 2231AP / 2232AP / 2233AP / 2235AP / 2236AP / 2237AP / 2239AP / 2240AP / 2241AP / 2242AP / 2244AP / 2245AP / 2246AP / 2247AP / 2248AP / 2249AP / 2250AP / 2251AP / 2252AP / 2253AP / 2254AP / 2255AP / 2256AP / 2258AP / 2262AP / 2264AP / 2265AP / 2266AP / 2267AP / 2268AP / 2269AS / 2270AP / 2270AS / 2271AS / 2272AS / 2273AS
 Compaq Presario 2800 Series:
 2800 / 2800CA / 2800T / 2800US / 2801 / 2801CL / 2805 / 2805US / 2806 / 2806CL / 2810 / 2810CA / 2810EA / 2811 / 2811CA / 2811CL / 2811EA / 2815 / 2815EA / 2816 / 2816EA / 2878 / 2878CL / 2879 / 2879CL / 2880 / 2880CL / 2881 / 2881CL
 Compaq Presario  B1000, B2000, B3000 Series:
 B1000 / B1010 / B1011 / B1013 / B1014 / B1015 / B1801TU / B1802TU / B1803TU / B1804TU / B1805TU / B1806TU / B1807TU / B1808TU / B1809TU / B1810TU / B1811TU / B1812TU / B1813TU / B1814TU / B1815TU / B1816TU / B1817TU / B1818TU / B1819TU / B1820TU / B2000 / B2012AP / B2015AP / B2018AL / B2019AP / B2020AP / B2022AL / B2023AL / B2026AL B2027AL / B2028AL / B2032AP / B2033AL / B2034AL / B2036AP / B2039AP / B2040AL / B2801TX / B2802TX / B2803TX / B2804TX / B2805TX / B2806TX / B2807TX / B2808TX / B2809TX / B2810TX / B2811TX / B2812TX / B2813TX / B2814TX / B2815TX / B2816TX / B2817TX / B2818TX / B2819TX / B2820TX / B2821TX / B2822TX / B2823TX / B2824TX / B3800 / B3801AP / B3802AP / B3803AP / B3804AP / B3805AP / B3806AP / B3807AP / B3808AP / B3809AP / B3810AP / B3811AP / B3812AP / B3813AP / B3814AP / B3815AP / B3816AP / B3817AP / B3819AP / B3820AP / B3821AP / B3822AP / B3823AP / B3824AP / B3825AP / B3826AP / B3827AP
 Compaq Presario C300 Series:
 C300 / C300ea / C300eu / C301nr / C301tu / C302nr / C302tu / C303nr / C303tu / C304nr / C304tu / C305la / C305tu / C306tu / C306us / C307nr / C307tu / C308la / C308tu / C309tu / C310ea / C310eu / C310tu / C311tu / C312tu / C313tu / C315la / C318la / C350ea / C350eu / C351ea / C352ea / C353ea / C399xx
 Compaq Presario C500 Series:
 C500ea / C501nr / C503wm / C504ea / C504eu / C504tu / C506tu / C518la / C540ea / C542ea / C551nr / C551tu / C552hpa / C552tu / C553tu / C554tu / C555ea / C555nr / C555tu / C556hpa / C556tu / C557tu / C558tu / C559tu / C560tu / C561tu / C562tu / C563tu / C564tu / C565tu / C566tu / C567tu / C570ea
 Compaq Presario C700 Series:
 C700CTO / C700EM / C700ET / C700LA / C700TCTO / C700XX / C701EA / C701EM / C701LA / C701TU / C701XX / C702LA / C702TU / C703LA / C703TU / C704TU / C705LA / C705TU / C706NR / C706TU / C707LA / C707TU / C708LA / C708TU / C709LA / C709TU / C710BR / C710ED / C710EE / C710EF / C710EL / C710EM / C710EN / C710TU / C711EF / C711EM / C711TU / C712NR / C712TU / C713NR / C713TU / C714NR / C714TU / C715BR / C715NR / C715TU / C716TU / C717NR / C717TU / C718TU / C719TU / C720BR / C720ES / C721TU / C722TU / C725BR / C727US / C730BR / C730CTO / C730EE / C730EL / C730ES / C730ET / C731EM / C731TU / C732EF / C732EM / C732ES / C732TU / C733TU / C734TU / C735BR / C735ED / C735EE / C735EF / C735EL / C735EM / C735ET / C735TU / C736TU / C737BR / C737EL / C737TU / C738TU / C739TU / C740ED / C740EE / C740EG / C740EL / C740EM / C740ES / C740ET / C740TU / C741TU / C742EA / C742EM / C742ES / C742TU / C743TU / C744TU / C745EE / C745EF / C745EG / C745EL / C745ES / C745TU / C746TU / C747TU / C748TU / C749TU / C750BR / C750ED / C750EF / C750EL / C750EM / C750ES / C750LA / C750TU / C751LA / C751NR / C751TU / C752LA / C752TU / C753TU / C754CA / C754TU / C755BR / C755EF / C755EL / C755ES / C755TU / C756CA / C756ES / C757CA / C757EA / C757EL / C757EM / C757LA / C758CA / C758LA / C759LA / C760ED / C760EL / C760EM / C760ES / C760ET / C760LA / C761ES / C761TU / C762NR / C762TU / C763TU / C764NR / C764TU / C765BR / C765EL / C765EM / C765ET / C765TU / C766TU / C767TU / C768CA / C768TU / C769CA / C769TU / C769US / C770BR / C770ED / C770EE / C770EF / C770EG / C770EL / C770EM / C770ES / C770ET / C770TU / C771TU / C772EG / C772EM / C772TU / C773EM / C773TU / C774TU / C775EL / C775EM / C775TU / C776TU / C777TU / C778TU / C779TU / C780EE / C780EF / C780EL / C780ES / C780TU / C781TU / C782TU / C785EM
 Compaq Presario F700  Series:
 F700EF / F700EM / F706LA / F710EE / F710EF / F710EL / F712NR / F715EF / F715EM / F715EO / F722CA / F725EL / F729EM / F730EE / F730EF / F730EO / F730ES / F730US / F731AU / F732AU / F732NR / F733AU / F734AU / F735AU / F735EL / F735ES / F736AU / F737AU / F738AU / F739AU / F739WM / F740EF / F740ES / F740ET / F750CA / F750EL / F750US / F752LA / F754CA / F754LA / F755LA / F755US / F756CA / F756LA / F756NR / F759WM / F760EE / F760EF / F760EL / F760EM / F761AU / F761US / F762AU / F762NR / F763AU / F763NR / F764CA / F765CA / F765EM / F767CL / F767NR / F768WM / F769CA / F769CL / F770EL / F775EL / F780EL / F780ET
 Compaq Presario F500 Series:
 F500 / F500ea / F501au / F502au / F502ea / F502eu / F502la / F503au / F504au / F505au / F505la / F506la / F545ea / F545eu / F553us / F555us / F557us
 HP / Compaq Business Notebooks:
 NC4000 / NC4010 / NC4200 / NC6000 / NC6100 / NC6105 / NC6110 / NC6115 / NC6120 / NC6200 / NC6200CTO / NC6220 / NC6230 /  NC6400 / NC7200 / NC8000 / NX4800 / NX5000 / NX5040 / NX5100 / NX6100 / NX6105 / NX6110 / NX6115 / NX6120 / NX6125 / Nx6130 / NX6135 / NX6310 / NX6315 / NX6325 / NX7000 / NX7010 / NX7040 / Nx9000 / Nx9000us / Nx9005 / Nx9005us / Nx9008 / NX9020 / NX9030 / NX9040 / NX9050Compaq Presario  M2000 Series: M2000 / M2000z / M2001 / M2001ap / M2001ea / M2002al / M2002ap / M2003ap / M2004ap / M2005 / M2005ap / M2005US / M2005z / M2006ap / M2007 / M2007ap / M2007US / M2008ap / M2009ap / M2010 / M2010ap / M2010CA / M2010ea / M2010US / M2011ap / M2011ea / M2012ap / M2013ap / M2014ap / M2015 / M2015ap / M2015CL / M2015la / M2016ap / M2017ap / M2018ap / M2019ap / M2019ea / M2020ap / M2020ea / M2021ap / M2022ap / M2023ap / M2024ap / M2025ap M2026ap / M2027ap / M2029ap / M2030ea / M2031ap / M2031ea / M2033ap / M2034ea / M2043ap / M2045ap / M2046ea / M2050ea / M2052ea / M2054ea / M2055ea / M2065ea / M2070 / M2070ea / M2070US / M2071ea / M2075ea / M2099 / M2100 / M2101 / M2101US / M2105 / M2105CA / M2105ea / M2105US / M2108 / M2108ea / M2108US / M2113ea / M2125ea / M2130ea / M2131ea / M2140ea / M2155ea / M2175ea / M2200 / M2201ap / M2201ea / M2202ap / M2203ap / M2205ea / M2207ap / M2207ea / M2208ea / M2211ap / M2212ap / M2213ap / M2215ap / M2215la / M2216ap / M2217ap / M2218ap / M2219ap / M2220ap / M2221ap / M2222ap / M2223ap / M2224ap / M2225ap / M2228ap / M2229ap / M2230ap / M2232ap / M2233ap / M2235ap / M2241ap / M2243ap / M2245ap / M2245ea / M2246ea / M2247ap / M2248ea / M2255ea / M2316ea / M2357ea / M2400 / M2401 / M2401XT / M2500Z
 Compaq Presario  V1000  Series:
 V1004xx / V1009ad / V1038ap / V1039ap / V1040ap / V1041ap / V1042ap / V1043ap / V1044ap / V1045ap / V1046ap / V1048ap / V1049ap / V1050ap / V1051ap / V1052ap / V1053ap / V1054ap / V1055ap / V1056ap / V1057ap / V1058ap / V1059ap / V1060ap / V1061ap / V1062ap / V1065ap / V1067ap / V1068ap / V1069ap / V1070ap / V1071ap / V1072ap / V1073ap / V1074ap / V1075ap
 Compaq Presario  V2000  Series:
 V2000 / V2000Cto / V2000t / V2000tCto / V2000z / V2000zCto / V2001 / V2001AP / V2002 / V2002ap / V2003 / V2003ap / V2004 / V2004ap / V2005 / V2005ap / V2006 / V2006ap / V2007 / V2007ap / V2008 / V2008ap / V2009 / V2009ap / V2009la / V2009xx / V2010 / V2010ap / V2010LA / V2010US / V2011ap / V2012ap / V2013ap / V2014ap / V2015ap / V2016 / V2016ap / V2017 / V2017ap / V2018 / V2018ap / V2019 / V2019ap / V2020 / V2020ap / V2021 / V2021ap / V2022 V2022ap / V2023 / V2023ap / V2024 / V2024ap / V2025 / V2025ap / V2026 / V2026ap / V2027 / V2027ap / V2028 / V2028ap / V2029 / V2029AP / V2030 / V2030AP / V2030US / V2031 / V2031ap / V2032 / V2032ap / V2033 / V2033ap / V2034 / V2034ap / V2035 / V2035ap / V2036 / V2036ap / V2037 / V2037ap / V2038 / V2038ap / V2039 / V2039ap / V2040 / V2040ap / V2040ea / V2040US / V2041 / V2041ap / V2042ap / V2043ap / V2044ap / V2045ap / V2046ap / V2047AP / V2069
 Compaq Presario  V2100  Series:
 V2100 / V2100(Cto) / V2100Cto / V2101ap / V2102ap / V2103ap / V2104ap / V2105ap / V2106ap / V2107ap / V2108ap / V2109ap / V2110 / V2110ap / V2110CA / V2110US / V2111ap / V2112ap / V2113ap / V2114ap / V2115ap / V2116ap / V2117ap / V2118ap / V2119ap / V2120ap / V2120ea / V2121ap / V2122ap / V2123ap / V2124ap / V2125ap / V2126ap / V2127ap / V2128ap / V2129ap / V2130 / V2130ap / V2131ap / V2132ap / V2133ap / V2134ap / V2135 / V2135ap / V2135US / V2136ap / V2137ap / V2138ap / V2139ap / V2140 / V2140ap / V2140CA / V2140US / V2141ap / V2142ap / V2143ap / V2144ap / V2145ap / V2146 / V2146ap / V2146CL / V2147ap / V2148ap / V2149ap / V2150 / V2150ap / V2150US / V2151ap / V2152ap / V2153ap / V2154ap / V2155ap / V2156ap / V2157ap / V2158ap / V2159ap / V2160ap / V2161ap / V2162ap / V2163ap / V2164ap / V2165ap
 Compaq Presario  V2200  Series:
 V2200 / V2200Cto / V2205 / V2205US / V2208 / V2208CL / V2210 / V2210CA / V2210US / V2220 / V2220US / V2250ea
 Compaq Presario  V2300  Series:
 V2300 / V2300Cto / V2301ap / V2302ap / V2303ap / V2304 / V2304ap / V2304US / V2305 / V2305ap / V2305CA / V2305US / V2306 / V2306ap / V2306US / V2307ap / V2308ap / V2309 / V2309ap / V2309US / V2310 / V2310ap / V2310CA / V2310US / V2311 / V2311ap / V2311US / V2312 / V2312ap / V2312US / V2313ap / V2314ap / V2315ap / V2316ap / V2317ap / V2318ap / V2319ap / V2320 / V2320ap / V2321 / V2321ap / V2321US / V2322ap / V2323ap / V2324tu / V2325ap / V2326ap / V2327ap / V2328ap / V2329ap / V2330 / V2330ap / V2331ap / V2331us / V2332ap / V2333ap / V2334ap / V2335 / V2335ap / V2335US / V2336ap / V2337ap / V2338ap / V2339ap / V2340ap / V2341ap / V2342ap / V2343ap / V2344ap / V2345ap / V2346ap / V2347ap / V2348ap / V2349ap / V2350ap / V2351ap / V2352ap / V2353ap / V2354ap / V2355tu / V2356ap / V2357ap / V2358ap / V2359ap / V2360ap / V2361ap / V2362tu / V2363ap / V2364ap / V2365ap / V2366ap / V2367ap / V2368tu / V2369ap / V2370ap / V2371ap / V2372ap / V2373ap / V2374ap / V2375tu / V2376tu / V2377tu / V2378tu / V2379ap / V2380tu / V2381tu / V2382tu / V2383tu / V2384tu / V2385tu / V2386tu / V2387tu / V2388tu / V2389tu / V2390tu / V2391tu / V2392tu / V2393tu / V2394tu / V2395tu / V2396tu / V2397tu / V2398tu / V2398xx / V2399tu / V2399xx
 Compaq Presario  V2400  Series:
 V2400 / V2400CTO / V2400au / V2400tu / V2401 / V2401au / V2401CL / V2401tu / V2401xx / V2402 / V2402au / V2402tu / V2402US / V2403 / V2403au / V2403NR / V2403tu / V2403us / V2404 / V2404au / V2404tu / V2404US / V2405 / V2405au / V2405CA / V2405tu / V2405US / V2406au / V2406tu / V2407au / V2407tu / V2408au / V2408tu / V2409 / V2409au / V2409tu / V2409US / V2410 / V2410au / V2410CA / V2410CL / V2410tu / V2410US / V2411au / V2411tu / V2412au / V2412tu / V2413 / V2413au / V2413US / V2414 / V2414au / V2414NR / V2415au / V2415la / V2415tu / V2416au / V2416tu / V2417au / V2417la / V2417tu / V2418au / V2418tu / V2419 / V2419au / V2419tu / V2419US / V2420au / V2421au / V2422au / V2423au / V2424 / V2424au / V2424NR / V2425au / V2426au / V2427au / V2428au / V2429au / V2430au / V2431au / V2432au / V2433au / V2434au / V2435au / V2436au / V2437au
 Compaq Presario  V2500  Series:
 V2500 / V2500us / V2508 / V2508WM / V2552 / V2552US / V2555 / V2555CA / V2555US / V2565 / V2565CA / V2565US / V2570 / V2570CA / V2570NR / V2575 / V2575CA / V2575US / V2582 / V2582US
 Compaq Presario  V2600  Series:
 V2600 / V2600Cto / V2601au / V2601cl / V2601tn / V2601ts / V2602au / V2602tn / V2602ts / V2602xt / V2603au / V2603tn / V2603ts / V2604au / V2604tn / V2604ts / V2605au / V2605la / V2605tn / V2605ts / V2606au / V2606cu / V2606tn / V2606ts / V2607au / V2607ca / V2607cl / V2607ts / V2608au / V2608ca / V2608ts / V2608wm / V2609au / V2609tn / V2609ts / V2610 / V2610au / V2610ca / V2610tn / V2610ts / V2610US / V2611au / V2611tn / V2611ts / V2612au / V2612tn / V2612ts / V2613au / V2613tn / V2613ts / V2614au / V2614tn / V2614ts / V2615au / V2615la / V2615tn / V2615ts / V2615us / V2616au / V2616tn / V2616ts / V2617au / V2617la / V2617tn / V2617ts / V2618au / V2618tn / V2618ts / V2619au / V2619tn / V2619ts / V2620au / V2620tn / V2620ts / V2621au / V2621tn / V2621ts / V2622au / V2622tn / V2622ts / V2623au / V2623ts / V2624au / V2624tu / V2625au / V2625tn / V2625ts / V2626au / V2626tn / V2626ts / V2627au / V2627tn / V2627ts / V2628au / V2628tn / V2628ts / V2629au / V2629tn / V2629ts / V2630 / V2630au / V2630ca / V2630tn / V2630ts / V2630US / V2631au / V2631tn / V2631ts / V2632au / V2632tn / V2632ts / V2633au / V2633tn / V2633ts / V2634au / V2634ts / V2635au / V2635ts / V2636au / V2636ts / V2637ts / V2638ts / V2639ts / V2640 / V2640NR / V2641ts / V2642ts / V2643ts / V2644ts / V2645ts / V2646ts / V2647ts / V2648ts / V2649ts / V2650au / V2650ca / V2650ts / V2651au / V2651ts / V2652au / V2652ts / V2653au / V2653ts / V2654au / V2654ts / V2655au / V2655ts / V2655us / V2656au / V2656ts / V2657au / V2657ts / V2658au / V2658ts / V2658us / V2659au / V2660au / V2661au / V2662au / V2663au / V2664au / V2665 / V2665au / V2665US / V2666au / V2667au / V2668au / V2669au / V2670au / V2670ca / V2670us / V2671au / V2672au / V2673au / V2674au / V2675au / V2698 / V2698xx / V2699 / V2699xx
 Compaq Presario  V2700  Series:
 V2710ca / V2710us / V2718la / V2718wm / V2720nr / V2720wm / V2721nr
 Compaq Presario  V3000  Series:
 V3000 / V3003xx / V3005tu / V3006au / V3007au / V3007tu / V3008au / V3008tu / V3009au / V3011tu / V3012au / V3013au / V3014au / V3014tu / V3015au / V3016au / V3016tu / V3017au / V3017la / V3017tu / V3018au / V3018tu / V3019au / V3019tu / V3020tu / V3021tu / V3022au / V3022tu / V3024tu / V3025tu / V3026au / V3026tu / V3027au / V3027tu / V3028au / V3028tu / V3029au / V3029tu / V3030tu / V3031au / V3031tu / V3032au / V3032tu / V3033tu / V3034au / V3034tu / V3035au / V3036au / V3036tu / V3037au / V3038au / V3038tu / V3039au / V3041au / V3042au / V3043au / V3044au / V3045au / V3046au / V3047au / V3048tu / V3049tu / V3050tu / V3051tu / V3052tu / V3053tu / V3054tu / V3055tu / V3056tu / V3057tu / V3058tu / V3059tu / V3060tu / V3061tu / V3062tu / V3063tu / V3064tu / V3065tu / V3066tu / V3067tu / V3069tu / V3071tu / V3072tu
 Compaq Presario  V3100  Series:
 V3100 / V3101au / V3101tu / V3102au / V3102tu / V3103au / V3103tu / V3104au / V3104tu / V3105au / V3105tu / V3106au / V3106tu / V3107au / V3107tu / V3108au / V3108tu / V3109au / V3109tu / V3110au / V3110tu / V3111au / V3111tu / V3112tu / V3113au / V3113tu / V3114au / V3114tu / V3115au / V3115tu / V3116au / V3116tu / V3117au / V3117tu / V3118tu / V3119tu / V3120au / V3120tu / V3121au / V3121tu / V3122au / V3122tu / V3123au / V3123tu / V3124au / V3124tu / V3125au / V3125tu / V3126au / V3126tu / V3127au / V3127tu / V3128au / V3128tu / V3129au / V3129tu / V3130au / V3130tu / V3131au / V3131tu / V3132au / V3132tu / V3133tu / V3134au / V3134tu / V3135au / V3135tu / V3136au / V3137au / V3137tu / V3138au / V3138tu / V3139au / V3140au / V3140tu / V3141tu / V3142tu / V3143au / V3143tu / V3144au / V3144tu / V3145tu / V3146au / V3146tu / V3147au / V3147tu / V3148au / V3148tu / V3149tu / V3150au / V3150tu / V3151au / V3151tu / V3152au / V3152tu / V3153au / V3153tu / V3154au / V3154tu / V3156au / V3156tu / V3157au / V3157tu / V3158au / V3158tu / V3159tu / V3160au / V3160tu / V3161au / V3161tu / V3162tu / V3163au / V3163tu / V3164tu / V3165au / V3165tu / V3166au / V3167au / V3168au / V3170au / V3171au / V3172au / V3172tu / V3173tu / V3174tu / V3175tu / V3176tu / V3177tu / V3178tu / V3179tu / V3180tu / V3181tu / V3182tu / V3183tu / V3184tu / V3185tu / V3186tu / V3187tu / V3188tu / V3189tu / V3190tu / V3191tu / V3192tu / V3193tu / V3194tu / V3195tu / V3196tu / V3198tu / V3199tu
 Compaq Presario  V3200  Series:
 V3200 / V3205au / V3206au / V3207au / V3208au / V3209tu / V3210tu / V3211au / V3212au / V3213au / V3214au / V3214tu / V3215au / V3215tu / V3216au / V3216tu / V3217au / V3217tu / V3218au / V3218la / V3219au / V3220au / V3221au / V3222au / V3224au / V3226au / V3226tu / V3227au / V3227tu / V3228tu / V3229au / V3229tu / V3230tu / V3231tu / V3232au / V3232tu / V3233au / V3233tu / V3234au / V3234tu / V3235au / V3235tu / V3236au / V3236tu / V3237au / V3237tu / V3238au / V3238tu / V3240tu / V3241au / V3241tu / V3242tu / V3245tu / V3246tu / V3247au / V3248tu / V3249tu / V3251tu / V3252au / V3253au / V3254au / V3255au / V3260tu
 Compaq Presario  V3300  Series:
 V3300 / V3301tu / V3302tu / V3303tu / V3304tu / V3305tu / V3306tu / V3307tu / V3308au / V3308tu / V3309au / V3309tu / V3310au / V3310tu / V3311au / V3311tu / V3312au / V3312tu / V3314tu / V3315tu / V3316tu / V3317tu / V3318tu / V3319tu / V3320tu / V3321tu / V3324tu / V3325tu / V3326tu / V3327tu / V3328tu / V3329tu / V3350tu / V3351tu / V3352tu
 Compaq Presario  V3400  Series:
 V3400 / V3400 / V3404tx / V3405tx / V3409tu / V3410tu / V3411tu / V3414tu / V3415tu / V3415tx / V3416tu / V3416tx / V3417tu / V3418tu / V3419tu / V3420tu / V3421au / V3421tu / V3422au / V3422tu / V3422tx / V3423au / V3423tu / V3423tx / V3424au / V3424tu / V3425au / V3425tu / V3426au / V3426tu / V3427au / V3427tu / V3428au / V3428tu / V3429au / V3430au / V3430tu / V3431au / V3431tu / V3432au / V3432tu / V3433au / V3433tu / V3434au / V3434tu / V3435au / V3435tu / V3436au / V3436tu / V3437au / V3437tu / V3438au / V3438tu / V3439au / V3439tu / V3440au / V3440tu / V3441au / V3441tu / V3442au / V3442tu / V3443au / V3443tu / V3444au
 Compaq Presario  V3500  Series:
 V3500 / V3501tu / V3502tu / V3503tu / V3504tu / V3505tu / V3506tu / V3507tu / V3508tu / V3509tu / V3510tu / V3511tu / V3512tu / V3514tu / V3515tu / V3516tu / V3517tu / V3518tu / V3519tu / V3520tu / V3521tu / V3522tu / V3523tu / V3524tu / V3525tu / V3526tu / V3527tu / V3528tu / V3529tu / V3530tu / V3532tu / V3533tu / V3534tu / V3535tu
 Compaq Presario  V4000  Series:
 V4000 / V4000t / V4000z / V4001 / V4002 / V4003 / V4004 / V4005 / V4005CL / V4015 / V4015US / V4020 / V4020US / V4025 / V4025US / V4035 / V4035CA / V4035ea / V4035US / V4055ea / V4058ea / V4133ea / V4135us / V4144ea / V4147ea / V4203tu / V4204tu / V4206tu / V4207tu / V4209tu / V4214tu / V4215ea / V4221tu / V4240us / V4260ea / V4278ea
 Compaq Presario  V5000  Series:
 V5000 / V5000Z / V5004ea / V5005 / V5005CA / V5005US / V5010 / V5015 / V5015CA / V5015US / V5025ea / V5030ea / V5032ea / V5079ea / V5100 / V5100CTO / V5100z / V5100zCTO / V5101 / V5101US / V5102 / V5102NR / V5105 / V5105CA / V5105US / V5108cu / V5115 / V5115CA / V5115US / V5119 / V5119US / V5120 / V5120NR / V5160 / V5160US / V5189 / V5200 / V5200CTO / V5201 / V5201CA / V5201US / V5204 / V5204NR / V5204US / V5205 / V5205NR / V5206 / V5206OM / V5207 / V5207NR / V5208 / V5208CA / V5209 / V5209US / V5210 / V5210CA / V5210US / V5214EA / V5215EA / V5215la / V5216EA / V5218la / V5220ea / V5221ea / V5222ea / V5233EA / V5234EA / V5235EA / V5236EA / V5243tu / V5248tu / V5249tu / V5250tu / V5251tu / V5253tu / V5254tu / V5255tu / V5256tu / V5257tu / V5258tu / V5259tu / V5260tu / V5261tu / V5300CTO / V5303nr / V5304us / V5305 / V5305WM / V5306 / V5306US / V5307 / V5307US / V5308 / V5308CA / V5308us / V5310us / V5315wm
 Compaq Presario  V6000  Series:
 V6000 / V6000T / V6000Z / V6001XX / V6004au / V6012ea / V6014ea / V6016ea / V6024ea / V6025ea / V6030US / V6048CL / V6057ea / V6065ea / V6066ea
 Compaq Presario  V6100  Series:
 V6101 / V6101au / V6101tu / V6101US / V6102au / V6102ea / V6102tu / V6103au / V6103ea / V6103tu / V6104au / V6104tu / V6105 / V6105au / V6105ea / V6105NR / V6105tu / V6106au / V6106tu / V6107 / V6107US / V6108au / V6108ea / V6108tu / V6109au / V6109ea / V6109tu / V6110 / V6110au / V6110CA / V6110ea / V6110tu / V6110US / V6111au / V6111tu / V6112au / V6112eu / V6112tu / V6113ea / V6113tu / V6114ea / V6114tu / V6115ea / V6115tu / V6116tu / V6117eu / V6117tu / V6118tu / V6119tu / V6120 / V6120CA / V6120tu / V6120US / V6121tu / V6122tu / V6123tu / V6124tu / V6125tu / V6126eu / V6127ea / V6127tu / V6128ea / V6128eu / V6128tu / V6129ea / V6129tu / V6130 / V6130tu / V6130US / V6131eu / V6131tu / V6132tu / V6133 / V6133CA / V6133CL / V6133eu / V6133tu / V6134tu / V6135tu / V6136tu / V6137 / V6137eu / V6137tu / V6137US / V6138tu / V6139eu / V6139tu / V6140tu / V6141tu / V6142tu / V6143 / V6143CL / V6143tu / V6144ea / V6144tu / V6145ea / V6145tu / V6146tu / V6147ea / V6147tu / V6148ea / V6148tu / V6149ea / V6149tu / V6150ea / V6150tu / V6151ea / V6151tu / V6152ea / V6152tu / V6153tu / V6154tu / V6155ea / V6155tu / V6156tu / V6157tu / V6171 / V6171CL / V6180ea / V6181ea / V6182ea / V6198xx
 Compaq Presario  V6200  Series:
 V6200 / V6201au / V6201tu / V6202au / V6202ea / V6202tu / V6203au / V6203tu / V6204au / V6204ea / V6204tu / V6205au / V6205tu / V6206au / V6206tu / V6207au / V6207tu / V6208au / V6208tu / V6209au / V6209tu / V6210au / V6210br / V6210tu / V6211tu / V6212au / V6212ea / V6213au / V6213ea / V6213tu / V6214au / V6214tu / V6215au / V6215tu / V6216ea / V6216tu / V6217ea / V6217tu / V6218ea / V6218tu / V6219tu / V6220br / V6220tu / V6221eu / V6221tu / V6222ea / V6223ea / V6223eu / V6223tu / V6224ea / V6225br / V6230br / V6233eu / V6239eu / V6241ea / V6254ea / V6261eu / V6263ea / V6264ea / V6268ea / V6272eu / V6299xx
 Compaq Presario  V6300  Series:
 V6300 / V6301au / V6301tu / V6302au / V6302eu / V6302tu / V6303au / V6303tu / V6304au / V6304tu / V6305au / V6305tu / V6306tu / V6308tu / V6309tu / V6310tu / V6311tu / V6312tu / V6313tu / V6314ea / V6314tu / V6315ea / V6315tu / V6316ea / V6318tu / V6319tu / V6320ea / V6320tu / V6321tu / V6322tu / V6325ea / V6328ea / V6329ea / V6330ea / V6332ea / V6335ea / V6336ea / V6337ea / V6337eu / V6338eu / V6339eu / V6340eu / V6341ea / V6342ea / V6343ea / V6345ea / V6346ea / V6355eu
 Compaq Presario  V6400  Series:
 
V6401tu / V6402tu / V6403tu / V6404tu / V6405au / V6405tu / V6406tu / V6407tu / V6408tu / V6410et / V6411tu / V6412tu / V6415es / V6421tu / V6423tu / V6425tu / V6426tu / V6427tu / V6428tu / V6429es / V6430ee / V6430ef / V6430en / V6430es / V6435es / V6450ee / V6450en
 Compaq Presario  V6500  Series:
 V6500 / V6501tu / V6502tu / V6503tu / V6504tu / V6505tu / V6506tu / V6507tu / V6508tu / V6509tu / V6510tu / V6511tu / V6512tu / V6513tu / V6514tu / V6515tu / V6516tu / V6530ed / V6554es / V6560ea / V6570es / V6580ed / V6590es / V6594es / V6595es / V6599xx
 HP Pavilion  DV1000  Series:
 DV1000 / DV1000CTO / DV1001 / DV1001AP / DV1001XX / DV1002 / DV1002AP / Dv1002eap / DV1002XX / DV1003 / Dv1003ap / Dv1003eap / DV1004 / DV1004AP / Dv1004eap / DV1005 / Dv1005ap / Dv1005ea / Dv1005eap / DV1006 / DV1006AP / Dv1006ea / Dv1006eap / DV1007 / Dv1007ap / Dv1007ea / Dv1007eap / DV1008 / Dv1008ap / Dv1008eap / DV1009 / DV1009AP / Dv1009eap / DV1009XX / DV1010 / DV1010AP / DV1010CA / Dv1010eap / DV1010US / DV1011 / Dv1011ap / Dv1011ea / DV1012 / Dv1012ap / DV1012LA / DV1013 / Dv1013ap / DV1014 / DV1014AP / DV1014LA / DV1015 / DV1015AP / DV1015LA / DV1016 / Dv1016ap / DV1017 / Dv1017ap / DV1018 / Dv1018ap / DV1019 / Dv1019ap / Dv1019ea / DV1020 / Dv1020ap / DV1021 / DV1021AP / DV1022 / DV1022AP / DV1023 / Dv1023ap / DV1024 / DV1024AP / DV1024LA / DV1025 / DV1025AP / DV1025LA / DV1026 / Dv1026ap / DV1027 / Dv1027ap / DV1028 / Dv1028ap / DV1029 / DV1029AP / DV1030 / DV1030AP / Dv1030ea / DV1031 / DV1031AP / DV1032 / Dv1032ap / DV1033 / Dv1033ap / DV1034 / DV1034AP / Dv1035ap / Dv1036ap / Dv1037ap / DV1040 / DV1040CA / DV1040US / DV1042 / Dv1042qv / DV1044 / Dv1044la / DV1045 / Dv1045cl / Dv1045ea / DV1045LA / DV1049 / DV1049CL / Dv1049ea / DV1050 / Dv1050ea / DV1050US / Dv1055ea / Dv1057ea / DV1060 / DV1060US / DV1061 / Dv1061ea / DV1063 / Dv1063ea / DV1064 / Dv1064ea / DV1065 / Dv1065ea / DV1065US / DV1066 / Dv1066ea / DV1067 / Dv1067ea / Dv1068ea / DV1071 / Dv1071ea / DV1074 / Dv1074ea / DV1075 / Dv1075ea
 HP Pavilion  DV1100 Series:
 DV1100 / Dv1100(Cto) / dv1101AP / dv1102AP / dv1103AP / dv1104AP / dv1105AP / dv1105EA / dv1106AP / dv1107AP / dv1107EA / dv1108AP / dv1108EA / dv1109AP / dv1109EA / dv1110AP / dv1110EA / dv1111AP / dv1111EA / dv1112AP / dv1112EA / dv1113AP / dv1114AP / dv1115AP / dv1115LA / dv1116AP / dv1117AP / dv1117LA / dv1118AP / dv1119AP / dv1120AP / Dv1120us / dv1121AP / dv1122AP / dv1123AP / dv1124AP / dv1125AP / dv1125EA / dv1125LA / dv1126AP / dv1127AP / dv1128AP / dv1129AP / dv1130AP / dv1130CA / dv1130EA / dv1130US / dv1131AP / dv1131EA / dv1131wm / dv1132AP / dv1133AP / dv1133WM / dv1134AP / dv1135AP / dv1135EA / dv1135LA / dv1136AP / dv1136EA / dv1137AP / dv1137EA / dv1138AP / dv1138EA / dv1139AP / dv1139EA / dv1140EA / dv1142EA / Dv1143ea / dv1145EA / dv1150US / dv1152EA / dv1153EA / dv1154EA / dv1155EA / dv1156CL / dv1159EA / dv1160EA / dv1165EA / dv1167EA / dv1168EA / dv1170CA / dv1170EA / dv1170US / dv1175US / dv1180EA / dv1180US / dv1190EA
 HP Pavilion  DV1200 Series:
 Dv1200 / Dv1206cl / Dv1207us / Dv1210us / Dv1215wm / Dv1217us / Dv1220ea / Dv1220us / Dv1224ea / Dv1225ca / Dv1225ea / Dv1227us / Dv1230ea / Dv1240ca / Dv1240us / Dv1245cl / Dv1245ea / Dv1249ea / Dv1250ea / Dv1251ea / Dv1252ea / Dv1253ea / Dv1254ea / Dv1255ea / Dv1258ea / Dv1259ea / Dv1260ea / Dv1262ea / Dv1263ea / Dv1265ea / Dv1266ea / Dv1267ea / Dv1270ea / Dv1272ea / Dv1275ea / Dv1280ea / Dv1281ea
 HP Pavilion  DV1300 Series: DV1300 / Dv1301ap / Dv1301xx / Dv1302ap / Dv1302xx / Dv1303ap / Dv1304ap / Dv1305ap / Dv1306ap / Dv1307ap / Dv1308ap / Dv1309ap / DV1310 / Dv1310ap / DV1310US / DV1311 / Dv1311ap / DV1311SE / Dv1312ap / Dv1313ap / Dv1314ap / DV1315 / Dv1315ap / DV1315CL / Dv1315la / Dv1316ap / Dv1317ap / Dv1317la / Dv1318ap / Dv1319ap / DV1320 / Dv1320ap / DV1320US / Dv1321ap / DV1321us / Dv1322ap / Dv1323ap / Dv1324ap / Dv1325ap / Dv1325ea / Dv1325la / Dv1326ap / Dv1326ea / Dv1327ap / Dv1328ap / Dv1329ap / DV1330 / Dv1330ap / Dv1330br / DV1330CA / DV1330US / Dv1331ap / Dv1331ea / Dv1331se / Dv1332ap / Dv1332ea / Dv1333ap / Dv1333ea / Dv1334ap / Dv1335ap / Dv1335la / Dv1336ap / Dv1337ap / Dv1338ap / DV1340 / Dv1340ap / Dv1340br / DV1340US / Dv1341ap / Dv1342ap / Dv1343ap / Dv1344ap / Dv1345ap / Dv1345ea / Dv1346ap / Dv1347ap / Dv1348ap / Dv1349ap / Dv1350ap / Dv1351ap / Dv1351ea / Dv1352ap / Dv1352ea / Dv1353ap / Dv1353ea / Dv1354ea / Dv1355ea / Dv1356ap / Dv1356ea / Dv1358ea / Dv1359ea / Dv1361ea / Dv1363ap / Dv1363ea / Dv1365ea / Dv1366ea / Dv1399xx
 HP Pavilion  DV1400 Series:
 DV1400 / DV1410 / DV1410US / DV1411 / DV1411SE / Dv1418ea / DV1420 / DV1420US / DV1427us / DV1430 / DV1430US / DV1432 / DV1432US / DV1435 / DV1439 / DV1439US / DV1440 / DV1440US / Dv1448ea
 HP Pavilion  DV1500 Series:
 DV1500 / DV1510 / DV1510CA / DV1510US / DV1515 / DV1515CL / DV1519 / DV1519US / DV1520 / DV1520CA / DV1520US / DV1530 / DV1530CA / Dv1530la / DV1532 / DV1532US / Dv1535la / DV1540 / DV1540CA / Dv1540la / DV1540US / DV1550 / DV1550SE / DV1580 / DV1580SE / Dv1591ea
 HP Pavilion  DV1600 Series:
 DV1600 / DV1610 / DV1610US / Dv1620us / Dv1622nr / Dv1624nr / Dv1625laPc / Dv1629us / Dv1635ca / Dv1635la / Dv1635laPc / Dv1648us / DV1650 / Dv1650ca / DV1650US / Dv1656us / Dv1657cl / Dv1658us / Dv1659us / Dv1660ca / Dv1660se / DV1670 / DV1670US / Dv1680ca / Dv1680us / Dv1688us / Dv1699x
 HP Pavilion  DV1700 Series:
 Dv1700 / Dv1712us / Dv1720la / Dv1721la / Dv1730la / Dv1738od / Dv1760br
 HP Pavilion  DV2000 Series:
 DV2000 / Dv2000t / Dv2000z / Dv2001tu / Dv2001tx / Dv2001xx / Dv2002tu / Dv2002tx / Dv2002xx / Dv2003ea / Dv2003tu / Dv2003tx / Dv2004ea / Dv2004tu / Dv2004tx / Dv2004xx / Dv2005ea / Dv2005tu / Dv2005tx / Dv2005xx / Dv2006ea / Dv2006tu / Dv2006tx / Dv2006xx / Dv2007ea / Dv2007tu / Dv2007tx / Dv2008ea / Dv2008tu / Dv2008tx / Dv2009ea / Dv2009tu / Dv2009tx / Dv2010ea / Dv2010tu / Dv2010tx / Dv2011ea / Dv2011tu / Dv2011tx / Dv2012ea / Dv2012tu / Dv2012tx / Dv2013ea / Dv2013tu / Dv2013tx / Dv2014ea / Dv2014tu / Dv2014tx / Dv2015ea / Dv2015nr / Dv2015tu / Dv2015tx / Dv2016ea / Dv2016tu / Dv2016tx / Dv2017ea / Dv2017tu / Dv2017tx / Dv2018ea / Dv2018tu / Dv2018tx / Dv2019ea / Dv2019tu / Dv2019tx / Dv2020ca / Dv2020ea / Dv2020tu / Dv2020tx / Dv2020us / Dv2021tu / Dv2021tx / Dv2022tu / Dv2022tx / Dv2023tu / Dv2023tx / Dv2024tu / Dv2024tx / Dv2025la / Dv2025nr / Dv2025tu / Dv2025tx / Dv2026tu / Dv2026tx / Dv2027tu / Dv2027tx / Dv2028ea / Dv2028tu / Dv2028tx / Dv2029ea / Dv2029tu / Dv2029tx / Dv2030ea / Dv2030tu / Dv2030tx / Dv2031ea / Dv2031tu / Dv2031tx / Dv2032ea / Dv2032tu / Dv2032tx / Dv2033tu / Dv2033tx / Dv2034ea / Dv2034tu / Dv2034tx / Dv2035ea / Dv2035la / Dv2035tu / Dv2035tx / Dv2035us / Dv2036ea / Dv2036tu / Dv2036tx / Dv2037tu / Dv2037tx / Dv2037us / Dv2038tu / Dv2038tx / Dv2039tu / Dv2040ca / Dv2040tu / Dv2040us / Dv2041tu / Dv2041tx / Dv2042tu / Dv2042tx / Dv2043tu / Dv2043tx / Dv2044tu / Dv2044tx / Dv2045ea / Dv2045tu / Dv2046tu / Dv2046tx / Dv2047cl / Dv2047tu / Dv2047tx / Dv2048tu / Dv2048tx / Dv2049tu / Dv2049tx / Dv2050tx / Dv2050us / Dv2053ea / Dv2054ea / Dv2055ea / Dv2056ea / Dv2057ea / Dv2058ea / Dv2064ea / Dv2065ea / Dv2080ea / Dv2081ea / Dv2082ea / Dv2083ea / Dv2084ea / Dv2085ea / Dv2088xx / Dv2095ea / Dv2097ea / Dv2098ea / Dv2099ea
 HP Pavilion  DV2100 Series:
 DV2100 / Dv2101au / Dv2101eu / Dv2101tu / Dv2101tx / Dv2101xx / Dv2102au / Dv2102eu / Dv2102tu / Dv2102tx / Dv2103au / Dv2103ea / Dv2103tu / Dv2103tx / Dv2104au / Dv2104ea / Dv2104eu / Dv2104tu / Dv2104tx / Dv2105ea / Dv2105tu / Dv2105tx / Dv2106ea / Dv2106tu / Dv2106tx / Dv2107tu / Dv2107tx / Dv2108ea / Dv2108tu / Dv2108tx / Dv2109tu / Dv2109tx / Dv2110eu / Dv2110tu / Dv2110tx / Dv2111tu / Dv2111tx / Dv2112tu / Dv2112tx / Dv2113tx / Dv2114tu / Dv2114tx / Dv2115ea / Dv2115tu / Dv2115tx / Dv2116ea / Dv2116tx / Dv2117tx / Dv2118la / Dv2118tx / Dv2120la / Dv2120tu / Dv2120tx / Dv2121tu / Dv2121tx / Dv2122tx / Dv2123eu / Dv2123tu / Dv2123tx / Dv2124tx / Dv2125ea / Dv2125tu / Dv2125tx / Dv2126ea / Dv2126tu / Dv2126tx / Dv2127tx / Dv2128tx / Dv2129ea / Dv2129tx / Dv2130ea / Dv2130la / Dv2130tx / Dv2131ea / Dv2131tx / Dv2132ea / Dv2132tx / Dv2133ea / Dv2133tx / Dv2134ea / Dv2134tx / Dv2135tx / Dv2136tx / Dv2137tx / Dv2138tx / Dv2139tx / Dv2140eu / Dv2140la / Dv2140tx / Dv2141eu / Dv2141tx / Dv2142tx / Dv2143tx / Dv2144tx / Dv2145tx / Dv2146tx / Dv2147ea / Dv2147tx / Dv2148tx / Dv2149ea / Dv2149tx / Dv2150ea / Dv2150tx / Dv2151ea / Dv2151tx / Dv2152ea / Dv2152tx / Dv2153tx / Dv2154tx / Dv2155tx / Dv2157tx / Dv2158tx / Dv2159tx / Dv2160la / Dv2160tx / Dv2161tx / Dv2164eu / Dv2171ea / Dv2172ea / Dv2173ea / Dv2174ea / Dv2175ea / Dv2180eu / Dv2184ea / Dv2185ea / Dv2188ea / Dv2190ea / Dv2195eu / Dv2196ea / Dv2197ea
 HP Pavilion  DV2200 Series:
 Dv2200 / Dv2200ea / Dv2201au / Dv2201tu / Dv2201tx / Dv2201xx / Dv2202au / Dv2202tu / Dv2202tx / Dv2203au / Dv2203tu / Dv2203tx / Dv2204au / Dv2204tu / Dv2204tx / Dv2205ea / Dv2205tu / Dv2205tx / Dv2206tu / Dv2206tx / Dv2207ea / Dv2207tu / Dv2207tx / Dv2208ea / Dv2208tu / Dv2208tx / Dv2209ea / Dv2209tu / Dv2209tx / Dv2210ea / Dv2210tu / Dv2210tx / Dv2211tu / Dv2211tx / Dv2212tu / Dv2212tx / Dv2213tu / Dv2213tx / Dv2214tu / Dv2214tx / Dv2215ea / Dv2215tu / Dv2215tx / Dv2216ea / Dv2216tx / Dv2217ea / Dv2217tx / Dv2218tu / Dv2218tx / Dv2219tx / Dv2220la / Dv2220tx / Dv2221tx / Dv2222ea / Dv2222la / Dv2222tx / Dv2223tx / Dv2224ea / Dv2224tx / Dv2225ea / Dv2225la / Dv2225tx / Dv2226ea / Dv2226tx / Dv2227tx / Dv2235la / Dv2241ea / Dv2244ea / Dv2245ea / Dv2246ea / Dv2265ea / Dv2267ea / Dv2268ea / Dv2275ea / Dv2276ea / Dv2278ea / Dv2281ea / Dv2282ea / Dv2290ea / Dv2297ea / Dv2298ea
 HP Pavilion  DV2300 Series:
 Dv2300 / Dv2301tu / Dv2301tx / Dv2302tu / Dv2302tx / Dv2303tu / Dv2303tx / Dv2304tu / Dv2304tx / Dv2305ea / Dv2305tu / Dv2305tx / Dv2306ea / Dv2306tx / Dv2307tx / Dv2308tx / Dv2310us / Dv2312us / Dv2313ca / Dv2313cl / Dv2315nr / Dv2320us / Dv2327ea / Dv2336ea / Dv2351ea / Dv2352ea / Dv2363ea / Dv2370ea
 HP Pavilion  DV4000 Series:
 DV4000 / DV4000CTO / Dv4000la / Dv4000xx / Dv4001ap / Dv4001ea / Dv4001xx / Dv4002ap / Dv4003ap / Dv4004ap / Dv4004xx / DV4005 / Dv4005ap / DV4005US / Dv4005xx / Dv4006ap / Dv4006xx / Dv4007ap / Dv4007xx / Dv4008ap / Dv4009ap / DV4010 / Dv4010ap / Dv4011ap / Dv4012ap / Dv4013ap / Dv4014ap / Dv4014ea / DV4015 / Dv4015ap / DV4015CL / Dv4015ea / Dv4016ap / Dv4016ea / Dv4017ap / Dv4017ea / DV4018 / Dv4018ap / DV4018CL / Dv4018ea / Dv4019ap / Dv4019ea / DV4020 / Dv4020ap / Dv4020ea / DV4020us / Dv4021ap / Dv4021ea / Dv4022ap / Dv4022ea / Dv4023ap / Dv4023ea / Dv4024ap / Dv4024ea / Dv4025ap / Dv4025ea / Dv4026ap / Dv4027ea / Dv4029ea / DV4030 / DV4030CA / Dv4030ea / DV4030US / Dv4031ea / DV4040 / DV4040CA / Dv4040ea / DV4040US / Dv4043ea / Dv4045ea / Dv4046ea / Dv4049ea / Dv4050ea / Dv4051ea / Dv4052ea / Dv4054ea / Dv4056ea / Dv4057ea / Dv4060ea / Dv4070ea / Dv4073ea / Dv4075ea / Dv4078ea / Dv4080ea / Dv4085ea / Dv4086ea
 HP Pavilion  DV4100 Series:
 DV4100 / DV4100CTO / Dv4101ap / Dv4102ap / Dv4103ap / Dv4103ea / Dv4104ap / Dv4105ap / Dv4106ap / Dv4107ap / Dv4108ap / Dv4108ea / Dv4109ap / Dv4109ea / Dv4110ap / Dv4110ea / Dv4111ap / Dv4112ap / Dv4113ap / Dv4113ea / Dv4114ap / Dv4115ap / Dv4115ea / Dv4116ap / Dv4117ap / Dv4118ap / Dv4120us / Dv4121ap / Dv4122ap / Dv4122ea / Dv4123ap / Dv4124ap / Dv4124ea / DV4125 / Dv4125ap / Dv4125ea / DV4125US / Dv4126ap / Dv4126ea / Dv4127ap / Dv4128ap / Dv4128ea / DV4129 / DV4129US / DV4130 / Dv4130ea / DV4130US / Dv4131ea / Dv4134ea / Dv4135 / Dv4135ea / Dv4136ea / Dv4137ea / Dv4138ea / Dv4140ea / Dv4142ea / Dv4143ea / Dv4145ea / Dv4146ea / Dv4149ea / DV4150 / DV4150CA / DV4150US / Dv4151ea / Dv4152ea / Dv4153ea / Dv4154ea / DV4155 / DV4155CL / Dv4155ea / DV4155US / Dv4156ea / Dv4158ea / Dv4159ea / Dv4160ea / Dv4161ea / Dv4162ea / Dv4163ea / Dv4164ea / DV4165 / DV4165CL / Dv4165ea / DV4170 / DV4170CA / DV4170US / Dv4176ea / Dv4178ea / Dv4182ea / Dv4199ea
 HP Pavilion  DV4200 Series:
 DV4200 / Dv4203ea / Dv4205tu / Dv4205tx / Dv4206tx / Dv4208tx / Dv4209tx / DV4210 / Dv4210tx / Dv4211tx / Dv4212tx / Dv4213ap / Dv4213ea / Dv4215ap / DV4217 / DV4217CL / DV4220 / Dv4220tx / DV4223 / DV4223CL / Dv4224tx / Dv4225ea / Dv4225nr / Dv4225tx / DV4230 / DV4230us / Dv4234ea / Dv4246ea / DV4250 / DV4250CA / DV4250US / DV4253 / DV4253US / DV4257 / DV4257US / DV4269 / DV4269US / DV4270 / DV4270CA / DV4270US / DV4272 / DV4272US / Dv4273ea / Dv4275nr / Dv4288ea / Dv4290ea / Dv4295ea
 HP Pavilion  DV4300 Series:
 DV4300 / DV4305 / DV4305US / DV4307 / DV4307CA / DV4307CL / DV4308 / DV4308WM / DV4310 / DV4310US / DV4320 / DV4320US / DV4330 / DV4330CA / DV4330US / DV4340 / DV4340CA / DV4340US
 HP Pavilion  DV4400 Series:
 DV4400 / DV4401 / Dv4401rs / Dv4405 / Dv4410us / Dv4419us / DV4420 / Dv4420ca / Dv4420us
 HP Pavilion  DV5000 Series:
 DV5000 / Dv5000Cto / Dv5000ea / Dv5000tCto / DV5001 / Dv5001xx / Dv5002ea / DV5003 / DV5003CL / Dv5003ea / Dv5005ea / Dv5006ea / Dv5007ea / Dv5008ea / Dv5009ea / DV5010 / Dv5010ea / Dv5011ea / Dv5012ea / Dv5016ea / DV5017 / DV5017CL / Dv5017ea / Dv5018ea / DV5020 / DV5020CA / DV5020US / Dv5021ea / Dv5022ea / Dv5023ea / Dv5024ea / Dv5026ea / Dv5027ea / DV5029 / DV5029US / DV5030 / DV5030US / Dv5031ea / Dv5033ea / Dv5034ea / Dv5035ea / Dv5035nr / Dv5036ea / Dv5037ea / DV5040 / DV5040US / Dv5041ea / Dv5046ea / Dv5047ea / Dv5050ea / Dv5051ea / Dv5052ea / Dv5053ea / Dv5054ea / Dv5055ea / Dv5056ea / Dv5057ea / Dv5058ea / Dv5059ea / Dv5061ea / Dv5062ea / Dv5063ea / Dv5074ea / Dv5075ea / Dv5077ea / Dv5078ea / Dv5084ea / Dv5088xx / Dv5091ea / Dv5092ea / Dv5093ea / Dv5094ea / Dv5095ea / Dv5096ea / Dv5097ea / Dv5098ea / Dv5099ea / Dv5099xx
 HP Pavilion  DV5100 Series:
 DV5100 / DV5100CTO / Dv5101tx / Dv5102eu / Dv5102tx / Dv5103eu / Dv5103tx / Dv5104eu / Dv5104tx / Dv5105eu / Dv5105tx / Dv5106eu / Dv5106tx / Dv5107eu / Dv5107tx / Dv5108eu / Dv5108tx / Dv5109eu / Dv5109tx / DV5110 / Dv5110ca / Dv5110eu / Dv5110tx / DV5110US / Dv5111eu / Dv5111tu / Dv5111tx / Dv5112eu / Dv5112tx / Dv5113eu / Dv5113tx / Dv5114eu / Dv5114tx / Dv5115eu / Dv5115nr / Dv5115tx / Dv5116eu / Dv5116nr / Dv5116tx / Dv5117ca / Dv5117cl / Dv5117eu / Dv5117tx / Dv5118eu / Dv5118tx / Dv5119eu / Dv5119tx / DV5120 / Dv5120ea / Dv5120eu / Dv5120la / Dv5120tx / DV5120US / Dv5121ea / Dv5121eu / Dv5121tx / Dv5122ea / Dv5122tx / DV5123 / DV5123CL / Dv5123ea / Dv5123tx / Dv5124eu / Dv5124tx / Dv5125eu / Dv5125tx / Dv5126ea / Dv5126tx / Dv5127ea / Dv5127eu / Dv5127tx / Dv5128ea / Dv5128eu / Dv5128tx / Dv5129eu / Dv5129tx / Dv5129us / Dv5130ca / Dv5130ea / Dv5130eu / Dv5130tx / Dv5130us / Dv5131eu / Dv5131tx / Dv5132eu / Dv5132tx / Dv5133ea / Dv5133eu / Dv5134ea / Dv5134eu / Dv5135eu / Dv5135nr / Dv5136eu / Dv5137ea / Dv5137eu / Dv5138eu / Dv5139us / Dv5140ca / Dv5140ea / Dv5140eu / Dv5140us / Dv5142ea / Dv5142eu / Dv5143ea / Dv5144ea / Dv5145ea / Dv5147ea / Dv5148ea / Dv5149ea / Dv5149eu / Dv5150ea / Dv5150us / Dv5151eu / Dv5152eu / Dv5153eu / Dv5154eu / Dv5155eu / Dv5156ea / Dv5156eu / Dv5157ea / Dv5157eu / Dv5158ea / Dv5158eu / Dv5159ea / Dv5159eu / Dv5160ea / Dv5160eu / Dv5161ea / Dv5161eu / Dv5162ea / Dv5162eu / Dv5163cl / Dv5164ea / Dv5165ea / Dv5166ea / Dv5167cl / Dv5170us / Dv5171eu / Dv5173ea / Dv5173eu / Dv5174eu / Dv5175ea / Dv5176ea / Dv5176eu / Dv5177ea / Dv5178ea / Dv5178us / Dv5179ea / Dv5180ea / Dv5184ea / Dv5186eu / Dv5187eu / Dv5188ea / Dv5189eu / Dv5189xx / Dv5190ea / Dv5190us / Dv5191ea / Dv5192ea / Dv5193ea / Dv5194ea / Dv5195ea / Dv5196ea / Dv5196xx / Dv5197ea / Dv5197xx / Dv5198ea / Dv5198xx / Dv5199xx
 HP Pavilion  DV5200 Series:
 Dv5200Cto / Dv5200tu / Dv5200tx / Dv5201eu / Dv5201tu / Dv5201tx / Dv5202eu / Dv5202tu / Dv5202tx / Dv5203ea / Dv5203tu / Dv5203tx / Dv5204ea / Dv5204tu / Dv5204tx / Dv5205ea / Dv5205tu / Dv5205tx / Dv5206ea / Dv5206tu / Dv5206tx / Dv5207tu / Dv5207tx / Dv5208ea / Dv5208tu / Dv5208tx / Dv5209ea / Dv5209eu / Dv5209tx / Dv5210ca / Dv5210ea / Dv5210tx / Dv5210us / Dv5211ea / Dv5211eu / Dv5211tx / Dv5212ea / Dv5212tx / Dv5213eu / Dv5213tx / Dv5214tx / Dv5215ca / Dv5215tx / Dv5215us / Dv5216ca / Dv5216cl / Dv5216tx / Dv5217cl / Dv5217tx / Dv5218ea / Dv5218nr / Dv5218tx / Dv5219tx / Dv5220ca / Dv5220eu / Dv5220la / Dv5220tx / Dv5220us / Dv5221tx / Dv5222eu / Dv5222nr / Dv5222tx / Dv5223ea / Dv5223om / Dv5223tx / Dv5224ea / Dv5224eu / Dv5224nr / Dv5224tx / Dv5225ca / Dv5225ea / Dv5225tx / Dv5226ca / Dv5226ea / Dv5226eu / Dv5226tx / Dv5227tx / Dv5228tx / Dv5229om / Dv5229tx / Dv5230ca / Dv5230tx / Dv5230us / Dv5231eu / Dv5231tx / Dv5232eu / Dv5232tx / Dv5233ea / Dv5233eu / Dv5233tx / Dv5234ea / Dv5234tx / Dv5234us / Dv5235ca / Dv5235ea / Dv5235tx / Dv5236ea / Dv5236eu / Dv5236om / Dv5236tx / Dv5237ca / Dv5237cl / Dv5237ea / Dv5237tx / Dv5238ea / Dv5239ea / Dv5239tx / Dv5240ca / Dv5240ea / Dv5240tx / Dv5240us / Dv5241ea / Dv5241tx / Dv5242ea / Dv5243ea / Dv5243eu / Dv5244ea / Dv5244eu / Dv5245ea / Dv5245eu / Dv5246eu / Dv5247ea / Dv5247eu / Dv5248ea / Dv5248eu / Dv5249ea / Dv5250ca / Dv5250ea / Dv5250us / Dv5251ea / Dv5252ea / Dv5255ea / Dv5261ea / Dv5264ea / Dv5266ea / Dv5267ea / Dv5269ea / Dv5270ea / Dv5271ea / Dv5272ea / Dv5273ea / Dv5274ea / Dv5275ea / Dv5276ea / Dv5276eu / Dv5277ea / Dv5277eu / Dv5278ea / Dv5278eu / Dv5279ea / Dv5279eu / Dv5280ea / Dv5281ea / Dv5282ea / Dv5283ea / Dv5284ea / Dv5285ea / Dv5286ea / Dv5287ea / Dv5288ea / Dv5289ea / Dv5292ea / Dv5293ea / Dv5294ea / Dv5295ea / Dv5296ea / Dv5298ea / Dv5298xx / Dv5299xx / Dv5300Cto
 HP Pavilion  DV6000 Series:
 DV6000 / Dv6000t / Dv6000z / Dv6040us / Dv6045nr / DV6100 / Dv6101eu / Dv6104eu / Dv6105us / Dv6110us / Dv6115eu / Dv6116eu / Dv6120us / Dv6122ea / Dv6125se / Dv6129us / Dv6135nr / Dv6140ca / Dv6140us / Dv6150ca / Dv6150us / Dv6152eu / Dv6157ea / Dv6174ea / Dv6187ea / Dv6190eu / DV6200 / DV6400 / DV6500 / DV6700
 HP Pavilion  DV8000 Series:
 DV8000 / DV8000CTO / Dv8000t / Dv8000xx / Dv8000z / Dv8002ea / DV8005 / Dv8005ea / DV8010 / DV8013 / DV8013CL / Dv8025ea / DV8026ea / Dv8027ea / Dv8028ea / Dv8029ea / Dv8030ea / Dv8035ea / DV8040 / DV8040CA / DV8040US / DV8045 / Dv8050ea / Dv8051ea / DV8080 / DV8088 / DV8088US / DV8100 / DV8110 / DV8110US / DV8113 / DV8113CL / DV8120 / DV8120CA / DV8120US / DV8123 / DV8123CL / DV8125 / DV8125NR / DV8130 / DV8130US / DV8135nr / DV8140 / DV8140US / DV8155 / Dv8173ea / DV8200 / Dv8210ca / Dv8210us / Dv8213cl / Dv8220ca / Dv8220us / Dv8225ca / Dv8225nr / Dv8230ca / Dv8230us / Dv8233cl / Dv8235nr / Dv8240us / Dv8280us / Dv8298xx / Dv8299xx / Dv8300 / Dv8301nr / Dv8305ca / Dv8305us / Dv8309us / Dv8310ca / Dv8310us / Dv8315ca / Dv8315nr / Dv8320ca / Dv8320us / Dv8327ca / Dv8327cl / Dv8328ca / Dv8330us / Dv8333cl / Dv8339us / Dv8380us / Dv8408us
 HP Pavilion  DV9000 Series:
 DV9000 / DV9100 / DV9400 / DV9500/DV9700
 HP Pavilion  ZT3000 Series: ZT3000 / Zt3000(Cto) / ZT3001 / ZT3001US / Zt3007la / ZT3010 / Zt3010ap / Zt3010ea / ZT3010US / Zt3011ap / Zt3012ap / Zt3012ea / Zt3013ap / Zt3014ap / ZT3015 / Zt3015ap / Zt3015ea / Zt3016ap / Zt3017ap / Zt3017ea / Zt3017la / ZT3017WM / ZT3018AP / Zt3019ap / Zt3019ea / ZT3020 / Zt3020ap / Zt3020ea / ZT3020US / Zt3021ap / Zt3022ap / Zt3022ea / Zt3023ap / Zt3024ap / Zt3024ea / ZT3025 / Zt3025ap / Zt3026ap / Zt3027ap / Zt3028ap / Zt3029ap / ZT3030 / Zt3030ap / Zt3030ea / Zt3031ap / Zt3032ap / Zt3033ap / Zt3034ap / Zt3035ap / Zt3036ap / Zt3037ap / Zt3038ap / Zt3039ap / ZT3040 / Zt3040ap / Zt3041ap / Zt3042ap / Zt3043ap / Zt3044ap / Zt3045ap / Zt3046ap / Zt3047ap / Zt3048ap / Zt3049ap / ZT3050 / Zt3050ap / Zt3050ea / Zt3051ap / Zt3057la / ZT3068 / ZT3068CL
 HP Pavilion  ZT3100 Series:
 ZT3101 / Zt3101ea / ZT3101US / Zt3105ea / Zt3106ea / ZT3110 / Zt3110ea / Zt3111ea / Zt3113ea / Zt3114ea / Zt3115ea / Zt3116ea / ZT3120 / Zt3120ea / ZT3130 / Zt3130ea / Zt3131ea / ZT3140 / ZT3140US / ZT3170 / ZT3170US
 HP Pavilion  ZT3200 Series:
 ZT3200 / ZT3201 / Zt3201ap / ZT3201US / Zt3202ap / Zt3203ap / Zt3204ap / ZT3205 / Zt3205ap / Zt3206ap / Zt3207ap / Zt3208ap / Zt3209ap / ZT3210 / Zt3210ap / Zt3210ea / Zt3211ap / Zt3211ea / Zt3212ap / Zt3212ea / Zt3213ap / Zt3214ap / Zt3214ea / ZT3215 / Zt3215ap / Zt3215ea / Zt3216ap / Zt3217ap / Zt3218ap / Zt3219ap / ZT3220 / Zt3220ap / Zt3220ea / Zt3221ap / Zt3222ap / Zt3223ap / Zt3224ap / ZT3225 / Zt3225ap / Zt3228ap / Zt3229ap / ZT3230 / Zt3230ap / Zt3231ap / Zt3232ap / Zt3232ea / ZT3235 / Zt3235ap / Zt3236ap / Zt3237ap / Zt3239ea / ZT3240 / Zt3240ea / ZT3241 / Zt3241ea / ZT3242 / Zt3242ea / ZT3250 / ZT3250US / ZT3260 / Zt3260ea / ZT3280 / ZT3280US / Zt3280uspad
 HP Pavilion  ZT3300 Series:
 ZT3300 / ZT3301 / Zt3301ap / ZT3301US / ZT3302 / Zt3302ap / ZT3302US / Zt3303ap / Zt3304ap / ZT3305 / Zt3305ap / Zt3306ap / Zt3307ap / Zt3308ap / Zt3309ap / ZT3310 / Zt3310ap / Zt3310ea / Zt3311ap / Zt3312ap / Zt3312ea / Zt3313ap / Zt3314ap / Zt3314ea / Zt3315ap / Zt3315ea / Zt3316ap / Zt3316ea / Zt3317ap / Zt3318ap / Zt3319ap / Zt3320ap / Zt3320ea / Zt3321ap / Zt3322ap / Zt3323ap / Zt3324ap / Zt3325ap / Zt3326ap / Zt3327ap / Zt3328ap / Zt3329ap / Zt3329ea / Zt3330ap / Zt3330ea / Zt3331ap / Zt3332ap / Zt3333ap / Zt3334ap / Zt3335ap / Zt3336ap / Zt3337ap / Zt3338ap / Zt3339ap / ZT3340 / Zt3340ap / Zt3340ea / ZT3340US / Zt3341ap / Zt3342ap / Zt3343ap / Zt3344ap / Zt3345ap / Zt3346ap / Zt3347ap / Zt3348ap / ZT3349 / Zt3349ap / ZT3349CL / ZT3350 / Zt3350ap / Zt3350ea / ZT3350US / Zt3351ap / Zt3351ea / Zt3352ap / Zt3353ap / Zt3354ap / ZT3355 / Zt3355ap / ZT3355US / Zt3356ap / Zt3357ap / Zt3358ap / Zt3359ap / Zt3360ap / Zt3368ea / Zt3370ea / Zt3377la / Zt3379la / ZT3380 / Zt3380la / ZT3380US / Zt3380xx
 HP Pavilion  ZT3400 Series:
 ZT3400 / Zt3418ea / Zt3420ea / Zt3440ea / Zt3447ea / Zt3449ea / Zt3450ea / Zt3451ea / Zt3459ea / Zt3460ea / Zt3461ea / Zt3462ea / Zt3463ea / Zt3464ea / Zt3465ea
 HP Compaq  ZE4900 Series:
 ZE4900 / ZE4901 / ZE4901us / ZE4901XX / ZE4902 / ZE4903 / ZE4904 / ZE4905 / ZE4906 / ZE4907 / ZE4908 / ZE4910 / ZE4910us / ZE4911 / ZE4913 / ZE4915 / ZE4916 / ZE4917 / ZE4918 / ZE4919 / ZE4920 / ZE4922 / ZE4923 / ZE4925 / ZE4926 / ZE4928 / ZE4929 / ZE4930 / ZE4935 / ZE4940 / ZE4950 / ZE4951 / ZE4957EA / ZE4960 / ZE4980
 HP Compaq  ZE2000, ZE2100, ZE2200, ZE2300, ZE2400 Series:
 ZE2000 / ZE2000CTO / Ze2000t / Ze2000z / Ze2001 / Ze2001ap / Ze2001ea / Ze2001xx / Ze2002ap / Ze2002ea / Ze2003ap / ZE2004 / Ze2004ap / ZE2004US / ZE2005 / Ze2005ap / Ze2005ea / ZE2005US / Ze2006ap / Ze2007ap / Ze2007ea / ZE2008 / Ze2008ap / ZE2008WM / Ze2009ap / ZE2010 / Ze2010ap / Ze2010br / Ze2010ea / Ze2011ap / Ze2012ap / Ze2013ap / Ze2014ap / ZE2015 / Ze2015ea / ZE2015US / Ze2016ap / Ze2017ap / Ze2018ap / Ze2019ap / ZE2020 / Ze2020ap / Ze2020br / ZE2020CA / Ze2020ea / Ze2021ea / Ze2022ea / Ze2023ea / Ze2024ea / Ze2025ea / Ze2026ea / Ze2027ea / Ze2028ea / Ze2030br / Ze2039ea / Ze2040br / Ze2040ea / Ze2044ea / Ze2045ea / Ze2050ea / Ze2055ea / Ze2058ea / Ze2060ea / Ze2062ea / Ze2064ea / Ze2065ea / Ze2068ea / Ze2070ea / Ze2090ea / Ze2091ea / Ze2099xx / ZE2100 / ZE2108 / ZE2108WM / ZE2109 / ZE2109US / ZE2110 / ZE2110US / ZE2113 / ZE2113US / ZE2114 / ZE2114US / ZE2115 / ZE2115US / ZE2117 / ZE2117US / ZE2120 / ZE2120CA / ZE2150 / ZE2150US / ZE2200 / ZE2200CTO / ZE2300 / ZE2300la / ZE2308 / ZE2308WM / ZE2309 / ZE2309NR / ZE2315 / ZE2315US / ZE2400 / ZE2401 / ZE2401XT
 Compaq Presario X1000 Series:
 X1000(Cto) / X1001 / X1001US / X1002 / X1002US / X1005 / X1005ea / X1005la / X1006 / X1006ea / X1007 / X1007ea / X1007se / X1010 / X1010al / X1010CA / X1010ea / X1010US / X1011 / X1011al / X1012 / X1012al / X1012ea / X1012qv / X1012us / X1015 / X1015US / X1016 / X1016ea / X1018 / X1018cl / X1020ca / X1020ea / X1020us / X1021 / X1021ap / X1022 / X1022ap / X1023 / X1023ap / X1026 / X1026ap / X1027 / X1027ap / X1028 / X1028ap / X1028CL / X1029ap / X1030 / X1030ap / X1030US / X1031 / X1031ap / X1032 / X1032ap / X1033 / X1033ap / X1034 / X1034ap / X1035 / X1035ap / X1036 / X1036AP / X1037 / X1037ap / X1038 / X1038ap / X1039 / X1040 / X1040ap / X1040US / X1041 / X1041ap / X1042 / X1042ap / X1043 / X1043ap / X1044 / X1044ap / X1045 / X1045ap / X1046 / X1046ap / X1047 / X1048 / X1048ap / X1049 / X1049ap / X1050 / X1050ap / X1050CA / X1050us / X1051 / X1051ap / X1052 / X1052ap / X1053 / X1053ap / X1054 / X1054ap / X1055 / X1055ap / X1056 / X1056ap / X1057 / X1057ap / X1058 / X1058ap / X1058cl / X1060 / X1060ap / X1061 / X1061ap / X1062 / X1062ap / X1063 / X1063ap / X1064 / X1064ap / X1065 / X1065ap / X1066 / X1066ap / X1067 / X1067ap / X1068 / X1068ap / X1069 / X1069ap / X1070 / X1070ap / X1071 / X1071ap / X1072 / X1072ap / X1073 / X1073ap / X1074 / X1074ap / X1075 / X1075ap / X1076ap / X1077ap / X1078ap / X1079ap / X1080 / X1080ap / X1081 / X1081ap / X1082 / X1082ap / X1083 / X1083ap / X1084 / X1084ap / X1085 / X1085ap / X1086 / X1086ap / X1087 / X1087ap / X1088 / X1088ap / X1089 / X1089ap / X1090 / X1090ap / X1091 / X1091ap / X1092 / X1092ap / X1093 / X1093ap / X1094 / X1094ap / X1095 / X1095ap / X1096 / X1096ap / X1097 / X1097ap / X1098 / X1098ap / X1099 / X1099ap
 Compaq Presario X1100, X1200, X1300, X1400, X1500 Series:
 X1100 / X1105 / X1110 / X1115 / X1140 / X1140ea / X1155 / X1200 / X1201 / X1201ap / X1201US / X1202ap / X1203ap / X1204ap / X1205ap / X1206ap / X1207ap / X1208ap / X1209ap / X1210 / X1210ap / X1210CA / X1210US / X1211ap / X1212ap / X1213ap / X1214ap / X1215ap / X1216ap / X1217ap / X1218ap / X1219ap / X1220 / X1220ap / X1220ea / X1220US / X1221ap / X1222ap / X1223ap / X1224ap / X1225ap / X1227ap / X1228ap / X1229ap / X1230 / X1230ap / X1230US / X1232ap / X1233ap / X1234ap / X1236ap / X1237ap / X1238ap / X1239ap / X1240ap / X1241ap / X1300 / X1301 / X1301ap / X1301US / X1302ap / X1303ap / X1304ap / X1305ap / X1306ap / X1307ap / X1308ap / X1309ap / X1310ap / X1311ap / X1312ap / X1313ap / X1316ap / X1317ap / X1318ap / X1319ap / X1320ap / X1321ap / X1322ap / X1324ap / X1325ap / X1326ap / X1327ap / X1328ap / X1329ap / X1330ap / X1360 / X1360CA / X1360CL / X1360US / X1370 / X1370us / X1390 / X1390US / X1397US / X1400 / X1400ad / X1401ap / X1401us / X1402ap / X1402us / X1403ap / X1404ap / X1405ap / X1408ap / X1409ap / X140us / X1410ap / X1411ap / X1412ap / X1413ap / X1414ap / X1415ap / X1416ap / X1417ap / X1418ap / X1419ap / X1420ap / X1421ap / X1422ap / X1425ap / X1426ap / X1427ap / X1428ap / X1429ap / X1431ap / X1433ap / X1434ap / X1435ap / X1436ap / X1437ap / X1438ap / X1439ap / X1440ap / X1441ap / X1442ap / X1443ap / X1444ap / X1445ap / X1460ca / X1460us / X1480 / X1480us / X1500 Series / X1560ca
 HP / Compaq Tablet PCs: tc1000 / tc1100 / tc4200 / N18152
 DV2500
 HP Compaq 6720s Notebook PC

شارژر لپ تاپ اچ پی / Adapter Laptop HP

برند HP
کد محصول MZVDGSHR2
وزن 900 گرم

سایر توضیحات شارژر لپ تاپ اچ پی / Adapter Laptop HP

 

 

 

شماره فنی شارژر :

 
 101880-001  120765-001  146594-001  159224-001  159224-002  163444-001  163444-291  179725-002  179725-003  209124-001  209126-001  239427-001  239427-002  239427-003  239427-004  239428-001  239704-001  239704-291  239705-001  265602-001  285288-001  285546-001  338136-001  367760-001  371790-001  371790-BB  380467-001  380467-003  380467-005  381090-001  383494-001  386315-002  387661-001  391172-001  393954-001  394224-001  402018-001  403810-001  409843-001  417220-001  432309-001  9155068  A265  AC-C14  ACCOM-C14  ACHEW-C14  ACL1056  B65602-001  DC359A  DC359A#ABA  DL606A  DL606A#ABA  LPAC03  OK065B13  P-0K065B13  PA-1500-02C1  PA-1650-02C  PA-1651-02C  PP002D  PP003  PP1006  PPP009H  PPP009L

نظرات کاربران درباره شارژر لپ تاپ اچ پی / Adapter Laptop HP

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد شارژر لپ تاپ اچ پی / Adapter Laptop HP نظر می دهد.

ارسال نظر درباره شارژر لپ تاپ اچ پی / Adapter Laptop HP

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بر اساس سلیقه شما...

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید