کجاکی: فروشگاه اینترنتی شطرنج فدراسیون آیدین با کیف بسته بندی - کجاکی: فروشگاه اینترنتی
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید