کجاکی: فروشگاه اینترنتی توانایی تحمل فشار هوا به میزان 0.3 تا 0.325 کیلوگرم نیرو بر سانتی‌متر مربع - کجاکی: فروشگاه اینترنتی
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید