کجاکی: فروشگاه اینترنتی / UTC Optional/ TV SYSTEM:PAL/Power:DC 12V 500MA /Weight:900g / weather resistant:IP66 /LENS:3MP 6MM/LED:2 Array/deminision:270*90*100 /30 - کجاکی: فروشگاه اینترنتی
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید